Velikost písma:Pečovatelská služba

Od 1.8. 2014 jsme rozšířili nabídku poskytovaných sociálních služeb o Pečovatelskou službu. Pečovatelskou službu poskytujeme na základě registrace podle zákona 108/2006 Sb. a v souladu s vyhláškou 505/2006 Sb., jako terénní službu.

Poskytujeme tedy terénní sociální služby pro osoby, které mají sníženou soběstačnost z důvodů věku, nebo zdravotního postižení. Sociální služby jsou poskytovány v domácnostech těchto osob.

Služby poskytujeme osobám se zdravotním postižením od 27 let a seniorům.

Služba je určená osobám z Pardubického kraje.

Základní činnosti:   

  • poskytnutí stravy nebo pomoci při zajištění stravy - to je zejména dovoz nebo donáška stravy, pomoc při přípravě jídla a pití, příprava a podávání jídla a pití
  • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu - to je zejména pomoc při oblékání a svlékání, pomoc a podpora při podávání jídla a pití, pomoc při prostorové orientaci a samostatném pohybu, pomoc při přesunu z lůžka na vozík
  • pomoc při osobní hygieně - to je zejména pomoc při úkonech osobní hygieny, pomoc při použití WC, pomoc při péči o vlasy a nehty
  • pomoc při zajištění chodu domácnosti - to je zejména zajištění úklidu a údržby domácnosti, běžné nákupy a pochůzky, praní a žehlení osobního prádla včetně drobných oprav osobního prádla
  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím - to je zejména doprovázení k lékaři, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a zpět

Vztah uživatele a poskytovatele sociální služby je založen, v souladu se zákonem o sociálních službách, na smluvním vztahu.

Základem poskytování terénní pečovatelské služby je vždy individuální přístup pracovníků, jejich citlivý a ohleduplný postoj k uživatelům sociální služby.


 

Terénní pečovatelskou službu poskytujeme nonstop - 24 hodin denně.

Kontaktní telefon 773 114 642

 Jsme členem Asociace
poskytovatelů sociálních služeb ČR
Pardubický kraj Městský úřad Chrudim FOXCONN Nadace České spořitelny Farní charita Chrudim


Lůžkové a sociální centrum pro seniory o.p.s., Resselovo náměstí 113, Chrudim I, IČO 287 89 563