Velikost písma:Nadace O2


V rámci interního projektu "Ruku na srdce pro neziskovou organizaci" nám Nadace O2 poskytla nadační příspěvek na podporu zvyšování kvality poskytování sociálních služeb. Příspěvek je využíván na úhradu vzdělávání našich zaměstnanců, kteří se přímo podílejí na péči o naše klienty a dále na vzdělávání zaměstnanců a klientů v oblasti "E-bezpečí", které se zaměřuje na online bezpečnost a prevenci rizikového chování v online prostředí. Součástí nadačního příspěvku je i notebook a dataprojektor. Tyto zařízení se využívají  při vzdělávacích akcích zaměstnanců a klientů, při promítání filmů a aktivizační činnosti klientů v rámci IT gramotnosti. (www.nadaceo2.cz)Jsme členem Asociace
poskytovatelů sociálních služeb ČR
Pardubický kraj Městský úřad Chrudim Nadace ČEZ VÝBOR DOBRÉ VŮLE
Nadace Olgy Havlové
Farní charita Chrudim


Lůžkové a sociální centrum pro seniory o.p.s., Resselovo náměstí 113, Chrudim I, IČO 287 89 563