Velikost písma:Informace pro rodinné příslušníky

Vážení,

jsme velice rádi, že se dostáváme do období, kdy můžeme moci znovu umožnit návštěvy Vašich rodinných příslušníků, kteří jsou klienty našeho Domova.

V Doporučeném postupu MPSV ČR č.9/2020 ze dne 11.5.2020 pro aplikaci usnesení vlády č.521 je uvedena "Možnost návštěv u klientů pobytových služeb péče za podmínek dodržování všech preventivních opatření od 25.5.2020„ .

Na základě výše uvedeného a zejména s ohledem na zajištění bezpečnosti našich klientů jsou návštěvy v našem Domově možné pouze na základě povolení ředitele a za splnění níže uvedených podmínek : 

  • návštěvy probíhají ve vyhrazeném čase dopoledne 10:00 - 11:00 hod. a odpoledne 14:00 - 16:00 hod., vždy po dobu 30 minut
  • na přesně vymezených místech našeho Domova
  • návštěvy koordinuje pověřený pracovník Domova
  • návštěvu mohou absolvovat pouze 2 osoby k jednomu klientovi
  • zákaz návštěv nadále platí pro děti do 15 let
  • platí také zákaz předávání balíčků a potravin klientům při návštěvě
  • každému návštěvníkovi bude před návštěvou změřena teplota, pokud má navštěvující osoba teplotu 37°C nebo pozitivní příznaky nemoci, je návštěva zakázána
  • každý návštěvník musí mít roušku a při vstupu do budovy a odchodu z budovy si bude dezinfikovat ruce (stojan s dezinfekcí je umístěn u vchodových dveří do budovy)
  • každý návštěvník musí před návštěvou vyplnit a podepsat Čestné prohlášení

Chápeme, že výše uvedená omezení jsou nepříjemná a oboustranně nám komplikují situaci. Na druhou stranu je naším cílem, aby tak, jako doposud, byla v maximální možné míře realizována ochrana našich klientů a nedošlo k ohrožení jejich zdraví a životů.

Děkujeme za pochopení a těšíme se na setkání s Vámi.

Ing.Milan Jiruška - ředitel


Poděkování

Vážení,

velmi si vážíme velké solidarity a všem velmi děkujeme za dodávky ochranných pomůcek. Chceme Vám sdělit, že poskytnuté ochranné pomůcky jsou využity pro ochranu našich zaměstnanců a klientů.

Poděkování směřuje firmám Energetický průmyslový holding,a.s. a J&T, ARCA CZECH s.r.o. Chrast, EVONA Chrudim, Charita Chrudim, DENTIMED s.r.o., Pears Health Cyber, s.r.o., Nadace Karla Komárka Family Foundation, APSS ČR, Iresoft Brno, Vietnamská komunita při Česko-vietnamské hospodářské komoře a dále bychom chtěli poděkovat MUDr. Šalamonovi, paní Horákové, Pilařové, Bečkové a spol., Holcmanové, Kábelové, Tesařové, Kučerové, Městu Chrudim a Pardubickému kraji. 

 

Ještě jednou děkujeme a jsme rádi, že jste Usmívající seJsme členem Asociace
poskytovatelů sociálních služeb ČR
Pardubický kraj Městský úřad Chrudim FOXCONN Nadace České spořitelny Farní charita Chrudim


Lůžkové a sociální centrum pro seniory o.p.s., Resselovo náměstí 113, Chrudim I, IČO 287 89 563