Velikost písma:Informace o poskytovaných službách


Pobytové sociální služby

Domov se zvláštním režimem

Registrace: od 2.1.2012

Forma poskytování: pobytová

Cílová skupina: senioři (služba je určena pro seniory se stařeckou demencí, Alzheimerovou chorobou a ostatními typy demence)

Věková struktura: služba je poskytována klientům od 55 let

Celková kapacita: 40 lůžek

Domov pro seniory

Registrace: od 1.12.2013

Forma poskytování: pobytová

Cílová skupina: senioři (služba je určena pro osoby, které dosáhly věku rozhodného pro přiznání starobního důchodu a pro trvalé změny zdravotního stavu potřebují pravidelnou pomoc druhé osoby)

Věková struktura: služba je poskytována klientům od 60 let

Celková kapacita: 20 lůžek


Terénní služby

Pečovatelská služba

Registrace: od 1.8.2014

Forma poskytování: terénní

Cílová skupina: osoby se zdravotním postižením, senioři

Věková struktura: dospělí (27 – 64 let), mladší senioři (65 – 80 let), starší senioři (nad 80 let)

Domácí ošetřovatelská (zdravotní) péče

Registrace: od 13.10.2014

Forma poskytování: terénní

Cílová skupina: služba je poskytována pacientům/klientům, u kterých není nutná hospitalizace ve zdravotnickém zařízení, ale jejich zdravotní stav vyžaduje pravidelnou kvalifikovanou zdravotní péči v domácím prostředí

Věková struktura: služba je poskytována pacientům/klientům všech věkových kategoriíJsme členem Asociace
poskytovatelů sociálních služeb ČR
Pardubický kraj Městský úřad Chrudim FOXCONN Nadace České spořitelny Farní charita Chrudim


Lůžkové a sociální centrum pro seniory o.p.s., Resselovo náměstí 113, Chrudim I, IČO 287 89 563