Velikost písma:Informace o poskytovaných službách


POBYTOVÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Domov se zvláštním režimem

Registrace:  od 2.1.2012

Forma poskytování:  pobytová

Cílová skupina:  senioři (služba je určena pro seniory se stařeckou demencí, Alzheimerovou chorobou a ostatními typy demence)

Věková struktura:  služba je poskytována klientům od 55 let

Celková kapacita:  95 lůžek


Domov pro seniory

Registrace:  od 1.12.2013

Forma poskytování:  pobytová

Cílová skupina:  senioři (služba je určena pro osoby, které dosáhly věku rozhodného pro přiznání starobního důchodu a pro trvalé změny zdravotního stavu potřebují pravidelnou pomoc druhé osoby)

Věková struktura:  služba je poskytována klientům od 60 let

Celková kapacita:  20 lůžek


Domov pro osoby se zdravotním postižení

Registrace:  od 11.1.2019

Forma poskytování:  pobytová

Cílová skupina:  osoby se zdravotním postižením

Věková struktura:  služba je poskytována klientům od 27 let

Celková kapacita:  18 lůžek


Odlehčovací služby

Registrace:  od 1.11.2018

Forma poskytování:  pobytová

Cílová skupina:  senioři 

Věková struktura:  služba je poskytována klientům od 55 let

Celková kapacita:  5 lůžekTERÉNNÍ SLUŽBY

Pečovatelská služba

Registrace:  od 1.8.2014

Forma poskytování:  terénní

Cílová skupina:  osoby se zdravotním postižením, senioři

Věková struktura:  dospělí (27 – 64 let), mladší senioři (65 – 80 let), starší senioři (nad 80 let)


Domácí ošetřovatelská (zdravotní) péče

Registrace:  od 13.10.2014

Forma poskytování:  terénní

Cílová skupina:  služba je poskytována pacientům/klientům, u kterých není nutná hospitalizace ve zdravotnickém zařízení, ale jejich   zdravotní stav vyžaduje pravidelnou kvalifikovanou zdravotní péči v domácím prostředí

Věková struktura:  služba je poskytována pacientům/klientům všech věkových kategoriíJsme členem Asociace
poskytovatelů sociálních služeb ČR
Pardubický kraj Městský úřad Chrudim Nadace ČEZ VÝBOR DOBRÉ VŮLE
Nadace Olgy Havlové
Farní charita Chrudim


Lůžkové a sociální centrum pro seniory o.p.s., Resselovo náměstí 113, Chrudim I, IČO 287 89 563