Velikost písma:Co nabízíme

Poskytované pobytové služby Domov seniorů a Domov se zvláštním režimem

Ubytování

Ubytování v jednolůžkových a dvoulůžkových pokojích, vytápění, úklid, technická údržba pokojů i společných prostor, praní osobního i ložního prádla

Strava

Poskytovaná strava odpovídá věku a zásadám racionální výživy v rozsahu 5-ti (diabetici – 6-ti) jídel denně, nabízeno je celkem 5 druhů diet: racionální, diabetická, šetřící, redukční a diabetická/šetřící

Sociální služby

Základní činnosti při poskytování sociálních služeb v domovech pro seniory se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:

·        pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek,

·        pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík,

·        pomoc při vstávání z lůžka, uléhání, změna poloh,

·        pomoc při podávání jídla a pití,

·        pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru,

Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:

·        pomoc při úkonech osobní hygieny,

·        pomoc při základní péči o vlasy a nehty,

·        pomoc při použití WC,

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

·        podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů,

·        pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob,

Sociálně terapeutické činnosti:

·   socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob,

Aktivizační činnosti:

·        volnočasové a zájmové aktivity,

·        pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím,

·        nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností,

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:

·        pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů.

Volný čas klientů vyplňujeme speciálními programy pro seniory, které nám zajišťuje aktivizační pracovnice. Klienti si mohou vybírat z kondičního cvičení, tréninku kognitivních funkcí a paměti, muzikoterapie, procvičování smyslového vnímání, jemné motoriky. Oblíbenou činností je výtvarná dílna a také zpěv za doprovodu hudebních nástrojů. V našem zařízení probíhá pravidelně canisterapie, která je klienty vždy velmi kladně hodnocena.

Našim klientům zprostředkováváme odbornou lékařskou péči pomocí specialistů, kteří jsou ochotni klienty přijímat do své péče, při změně svého původního bydliště. Mnozí dochází i do našeho zařízení a klienty tak vyšetří ve svém prostředí. Klientům tak odpadá složitá přeprava a čekání v ambulancích lékařů. Jedná se o odborníky z oborů psychiatrie, diabetologie a vnitřní lékařství, nutriční lékař, geriatrie a stomatologie.

Zajišťujeme kadeřnické, holičské a pedikérské služby dle potřeb našich klientů, zpravidla 2x měsíčně. Podle zájmu klientů provádí pedikérka i reflexologii a masáže končetin.

Podle přání zajišťujeme i pravidelnou duchovní služby podle příslušnosti k jednotlivým církvím našich klientů.

Návštěvy v našem zařízení jsou neomezené, rodiny mohou s klienty na společné vycházky, několikadenní pobyty v rodině atd. Vše bez omezení – pouze s přihlédnutím k aktuálnímu zdravotnímu stavu klienta a jeho přání.Jsme členem Asociace
poskytovatelů sociálních služeb ČR
Pardubický kraj Městský úřad Chrudim Nadace ČEZ VÝBOR DOBRÉ VŮLE
Nadace Olgy Havlové
Farní charita Chrudim


Lůžkové a sociální centrum pro seniory o.p.s., Resselovo náměstí 113, Chrudim I, IČO 287 89 563