Velikost písma:Popis služeb a ceník

V našem zařízení poskytujeme tyto základní sociální služby:

Ubytování:

Klientům se poskytuje celoročně ubytování v jedno nebo dvoulůžkovém pokoji. K pokoji náleží bezbariérová koupelna s WC a umyvadlem. Pokoj je vybaven následujícím zařízením: polohovací lůžko, noční stolek, šatní skříň, stůl, židle, věšáková stěna, světlo stropní, signalizační a komunikační systém "sestra - klient". Mimo pokoj může klient užívat společně s ostatními také jídelnu, společenskou místnost, společnou koupelnu a sociální zařízení. Ubytování zahrnuje také topení, spotřebu teplé a studené vody, elektrického proudu, úklid, praní, drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení.

Stravování

Klientovi je celoročně poskytována celodenní strava. Stravování probíhá na základě předem zveřejněného jídelního lístku, 5x denně a podle vnitřních pravidel domova se zvláštním režimem, s nimž je klient seznámen. V případě požadavku klienta zajistíme stravování podle individuálních požadavků. Strava je podávána v jídelně Poskytovatele, dle aktuálního zdravotního stavu a fyzické kondice je možno stravu podávat i na pokoji klienta.

Úkony péče

Poskytovatel poskytuje na základě požadavků klienta zejména tyto základní činnosti:

a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:
- pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek
- pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík
- pomoc při vstávání z lůžka, uléhání, změna poloh
- pomoc při podávání jídla a pití
- pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru

b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:
- pomoc při úkonech osobní hygieny
- pomoc při základní péči o vlasy a nehty
- pomoc při použití WC

c) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
- podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů
- pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob

d) sociálně terapeutické činnosti:
- socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob

e) aktivizační činnosti:
- volnočasové a zájmové aktivity
- pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím
- nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností

f) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:
- pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů.


Ceny základních služeb v našem zařízení platné od 1.1.2023 v souladu s vyhláškou 440/2022 Sb., která mění vyhlášku 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů :

  • Ubytování    280,-Kč/den
  • Strava    235,-Kč/den

Příspěvek na péči se do výše uvedených plateb nezapočítává. Z příspěvku na péči se hradí služby pečovatelek za poskytované sociální služby péče.Jsme členem Asociace
poskytovatelů sociálních služeb ČR
Pardubický kraj Městský úřad Chrudim Nadace ČEZ VÝBOR DOBRÉ VŮLE
Nadace Olgy Havlové
Farní charita Chrudim


Lůžkové a sociální centrum pro seniory o.p.s., Resselovo náměstí 113, Chrudim I, IČO 287 89 563