Velikost písma:Náš tým

O klienty našeho zařízení se stará a pečuje tým kvalifikovaných pracovníků, pracovníků v sociálních službách, zdravotničtí asistenti a všeobecné sestry s platnou registrací k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu.

Tým pracovníků v sociálních službách zajišťuje sociální služby našim klientům (pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, osobní hygieně, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, při aktivitách a při obstarávání osobních záležitostí), všeobecné sestry provádějí pravidelné kontroly zdravotního stavu, podávání léků, základní ošetřovatelskou rehabilitaci, v péči o chronické rány využívají metody vlhkého hojení ran ve spolupráci s odbornými lékaři, úzce spolupracují s ošetřujícími lékaři klientů.

Součástí odborného týmu je nutriční terapeutka s platnou registrací, která sestavuje stravu podle potřeb jednotlivých klientů, provádí základní nutriční screening, sleduje a vyhodnocuje nutriční parametry ohrožených klientů. Poskytuje základní poradenství v oblasti výživy seniorů, spolupracuje s rodinami klientů, odborným lékařem z nutriční poradny, který indikuje nutriční doplňky výživy a ostatními odbornými lékaři.

Každý pokoj a lůžko je vybaveno signalizačním a komunikačním zařízením a každý klient je tak schopen přivolat si pomoc ošetřujícího personálu.Jsme členem Asociace
poskytovatelů sociálních služeb ČR
Pardubický kraj Městský úřad Chrudim Nadace ČEZ VÝBOR DOBRÉ VŮLE
Nadace Olgy Havlové
Farní charita Chrudim


Lůžkové a sociální centrum pro seniory o.p.s., Resselovo náměstí 113, Chrudim I, IČO 287 89 563