Velikost písma:Náš tým

O klienty našeho zařízení se stará a pečuje tým kvalifikovaných pracovníků, pracovníků v sociálních službách, zdravotničtí asistenti a všeobecné sestry s platnou registrací k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu.

Tým pracovníků v sociálních službách zajišťuje sociální služby našim klientům (pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, osobní hygieně, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, při aktivitách a při obstarávání osobních záležitostí), všeobecné sestry provádějí pravidelné kontroly zdravotního stavu, podávání léků, základní ošetřovatelskou rehabilitaci, v péči o chronické rány využívají metody vlhkého hojení ran ve spolupráci s odbornými lékaři, úzce spolupracují s ošetřujícími lékaři klientů.

Součástí odborného týmu je nutriční terapeutka s platnou registrací, která sestavuje stravu podle potřeb jednotlivých klientů, provádí základní nutriční screening, sleduje a vyhodnocuje nutriční parametry ohrožených klientů. Poskytuje základní poradenství v oblasti výživy seniorů, spolupracuje s rodinami klientů, odborným lékařem z nutriční poradny, který indikuje nutriční doplňky výživy a ostatními odbornými lékaři.

Každý pokoj a lůžko je vybaveno signalizačním a komunikačním zařízením a každý klient je tak schopen přivolat si pomoc ošetřujícího personálu.Jsme členem Asociace
poskytovatelů sociálních služeb ČR
Pardubický kraj Městský úřad Chrudim FOXCONN Nadace České spořitelny Farní charita Chrudim


Lůžkové a sociální centrum pro seniory o.p.s., Resselovo náměstí 113, Chrudim I, IČO 287 89 563