Velikost písma:V sobotu 6. 6. 2015 se konal v Městském parku Chrudim Pohádkový park. Tuto akci připravil Dům dětí a mládeže. Naši senioři se zúčastnili a velmi se jim to líbilo, nejen pohádkové postavy, ale i krásné prostředí parku. Touto cestou bychom chtěli poděkovat všem, kteří se podíleli na zorganizování účasti našich seniorů. Dopravu klientů zajistila sanitním vozem firma TOMIN-HM s.r.o., o doprovod se postarali pracovnice našeho Centra a také několik dobrovolníků z Dobrovolnického centra při Farní charitě Chrudim. Všem děkujeme za pomoc.
Jsme členem Asociace
poskytovatelů sociálních služeb ČR
Pardubický kraj Městský úřad Chrudim FOXCONN Nadace České spořitelny Farní charita Chrudim


Lůžkové a sociální centrum pro seniory o.p.s., Resselovo náměstí 113, Chrudim I, IČO 287 89 563